RIA Board

Amitha Kakkar

Binal Shah

Chaitali Roy

Deepa Bhandari

Karthika Muthukumaran

Meeta Badlani

Nirali Vakharia

Shreya Thakkar

Sujatha Nagappa

Viji Srinivasan